Haqqımızda

Azərbaycanda aparıcı onlayn işədüzəltmə saytıdır. Jobboard.az şirkətiniz üçün ixtisaslaşmış və yararlı işçilərin tapılmasında siz köməkçi olacaqdır.

Bizim məqsədimiz sizin karyeranızın inkişafına və şirkətlərə təcrübəli və ixtisaslaşmış işçilərin daha münasib qiymət müqabilində tapılmasına köməklik etməkdən ibarətdir.

Bizim saytımızın üzvlərinə neft və qeyri-neft sektorunda çalışan yerli və xarici menecment nümayəndələri, inzibati işçilər və iş axtarışında olanlar daxildirlər.

Hal-hazırda bizim menecment bu sayt haqqında məlumatları neft və qeri-neft şirkələrində, həmçinin, yerli şirkətlərdə yayırlar. Biz əhalini bu sayt haqqında məlumatlandırmaq üçün çoxlu resurslar səf etmişik və bu işi hal-hazırda davam etdiririk.