Xidmət haqqı

Bir elanın yerləşdirlməsinə görə tələb olunan məbləğ 10 azn-dır və elanın saytda qalma müddəti 1 ay təşkil edir.

Elan səhifəmizdə yayımlandıqdan sonra 7 gün ərzində ödəniş reallaşmalıdır. Digər hallar ayrıca dəyərləndirilir.

İş elanı mail yolu ilə info@jobboard.az ünvanına mətin halında göndəriməlidir. Mətndə bəzi dəyişikliklər etmə və oxunarkən daha aydın anlaşılması üçün gərəkli düzəlişlər etmə haqqına sahibik. 

Düzgün formada elan göndərməyən və işçi üçün lazım olan iş şəraiti təmin etmək imkanında olmayan qurumlara xidmət göstərməkdən imtina etmək hüququmuz var.

Elanlarınız saytda maksimum 1 ay müddətində yayımlanacaq və bu müddətin uzadılması əlavə ödəniş əsasında təmin olacaq.

Ünvanını və əlaqə məlumatlarını məxfi saxlamaq istəyən elan sahiblərinin bu istəyi nəzərə alınacaq və bu məlumatlar tərəfimizə bildirilməlidir.

Korporativ təkliflər üçün info@jobboard.az ünvanına müraciət edə bilərsiniz.