Xidmət haqqı

Bir elanın yerləşdirilməsinə görə tələb olunan məbləğ 25 azn-dir və elanın saytda qalma müddəti 1 ay təşkil edir.

Elan səhifəmizdə yayımlandıqdan sonra 7 gün ərzində ödəniş təmin olunmalıdır. 

İş elanı mail yolu ilə info@jobboard.az ünvanına mətn halında göndərilməlidir. Mətndə bəzi dəyişikliklər etmə və oxunarkən daha aydın anlaşılması üçün gərəkli düzəlişlər etmə haqqına sahibik. 

Düzgün formada elan göndərməyən və işçi üçün lazım olan iş şəraiti təmin etmək imkanında olmayan qurumlara xidmət göstərməkdən imtina etmək hüququmuz var.

Elanlarınız saytda maksimum 1 ay müddətində yayımlanacaq və bu müddətin uzadılması əlavə ödəniş əsasında təmin olacaq.

Ünvanını və əlaqə məlumatlarını məxfi saxlamaq istəyən elan sahiblərinin bu istəyi nəzərə alınacaq, bu məlumatlar tərəfimizə öncədən bildirilməlidir.

Korporativ təkliflər üçün info@jobboard.az ünvanına müraciət edə bilərsiniz.


Reklam banneri

Saytda reklam bannerinin qiyməti yerləşmədən və ölçüdən asılıdır.

Əlavə suallar üçün bizimlə əlaqə saxlayın.